Prednášková a publikačná činnosť

Neurogénne nádory v oblasti príušnej slinnej žľazy
Kavečanský V., Hriseňko I., Bohuš P.
Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Humennom 10. 12. 2009
11. Prešovský ORL deň a regionálny ORL seminár, Prešov, 21. 4. 2010
Chirurgická liečba štítnej žľazy u detí v kojeneckom veku
Kavečanský V., Koman A.
Celodenní odborný seminář ORL odd. Nemocnice na Homolce, Praha 10. 11. 2009
Chirurgická liečba veľkých slinných žliaz
Kavečanský V., Hriseňko I.
Vedecko pracovná schôdza Spolku lekárov v Humennom: 5. 11. 2009
Diagnostika a liečba nádorových ochorení štítnej žľazy
Kavečanský V., Hriseňko I.
Vedecko pracovná schôdza Spolku lekárov v Humennom: 5. 11. 2009
Chirurgia endokrinných žliaz na ORL oddelení v Humennom
Kavečanský V., Hriseňko I.
Kongres vojenských otorinolaryngológov, Vysoké Tatry 1. -2. 10. 2009
Anterolaterálny prístup s odklopením maxily a možnosti jeho využitia pri liečbe nádorov nosohltana a rinobázy v detskom veku.
Kavečanský V., Hrubala D.
Odborné stretnutie otorinolaryngológov SR, Liptovský Ján, 15.-16. 3. 2013
14. Prešovský otorinolaryngologický deň a regionálny otorinolaryngologický seminár 24.4.2013,Prešov
Chirurgia štítnej žľazy a slinných žliaz na ORL Humenné
Kavečanský V.
Vedecká pracovná schôdza, Spolok lekárov v Bardejove, 2.2.2012
Priama endoskopická autofluorescencia a možnosti jej využitia v diagnostike a dispenzarizácii nádorov hrtana
Kavečanský V.
Regionálny otorinolaryngologický seminár, Košice, 29.11.2012
Posttreatment Evaluation of Direct Endoscopic Autofluorescence and its Use in Management of Laryngeal Cancer
Kavečanský V., Čavarga I., Lukán N., Feciskanin P.
Otorinolaryng. A Foniatr (Prague) 61, 2012, 2, s. 95- 99
Súčasné možnosti liečby vazomotorickej rinitídy
Kavečanský, V., Hriseňko, I
Odborný ALG a ORL seminár, Košice, hotel DALIA, 28.3.2011
Chirurgická liečba hyperparatyreózy
Kavečanský, V.
Endokrinologický seminár, Humenné, 18.-19.3.2011
Neskoré komplikácie strelného poranenia tvárovej časti lebky – kazuistika
Hriseňko, I., Kavečanský, V.
7. rinologické dni, Krompachy, 24.-26.2.2011
Chirurgické riešenie osteómov čelovej dutiny – kazuistika
Kavečanský, V., Hriseňko, I.
7. rinologické dni, Krompachy, 24.-26.2.2011
Liečba rakoviny štítnej žľazy dnes
Kavečanský V.
Otorinolaryngologický seminár, Košice hotel Yasmin, 25.11.2010
Endoskopická autofluorescencia v diagnostike nádorov hrtana
Kavečanský V., Lukán N.
Otorinolaryng. a Foniatr. (Prague), 59, 2010, 4, s. 226- 229
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby medulárneho karcinómu štítnej žľazy
Kavečanský V., Schwartz P., Bober J., Hildebrand T., Radoňak J.
Rozhl. Chir., 89, 2010, 6, s. 331- 335
Chirurgia štítnej žľazy u detí v kojeneckom veku
Kavečanský V., Koman A.
4. Šačiansky ORL workshop , Košice- Šaca ,11.- 12. 3. 2010
11. Prešovský ORL deň a regionálny ORL seminár, Prešov, 21. 4. 2010
Diagnostika a liečba nádorových ochorení štítnej žľazy
Kavečanský V., Hriseňko I.
Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Humennom 10. 12. 2009
Vplyv rádioterapie na špecificitu a senzitivitu priamej endoskopickej autofluorescencie pri manažmente dysplastických zmien a rakoviny sliznice hrtana.
V. Kavečanský, I. Čavarga, P. Bohuš
Praha, 9. – 11. September 2009
Thyroid Cancer Management – where and by whom
Kavečanský V.
72nd Congress of the Czech Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Praha, 9. – 11. September 2009
Nezhubné nádory štítnej žľazy
Kavečanský V., Džunková N., Vasiľková Ľ., Hriseňko I., Koman A.
Vedecká pracovná schôdza spolku lekárov v Trebišove,28.5.2009.
Priama autofluorescenčná endoskopia v manažmente prekanceróz hrtana- kazuistika
Kavečanský V.
12. pracovní dny chirurgie lební baze a 42. odborní zhromáždení vojenských otolaryngologú armády ČR s mezinárodní účastí 13.-15. 11.2008, Srní, Šumava, ČR.
Metastázy nádorov koze vo veľkých slinných žľazách
Kavečanský V., Hrisenko I.
Prezentované na VIII. Celodenní odborný seminář ORL odd. Nemocnice na Homolce, Praha: Onemocnení štítné žlázy a slinních žláz, 6.11.2008, Praha.
Diagnostika a liečba medulárneho karcinómu štítnej žľazy.
Kavečanský V.
Prezentované na VIII. Celodenní odborný seminář ORL odd. Nemocnice na Homolce, Praha: Onemocnení štítné žlázy a slinních žláz, 6.11.2008, Praha.
Diagnostika a liečba nádorov hlavy a krku v súčastnosti.
Kavečanský V.
Vedecko-pracovná schôdza SLS vo Vranove n/Topľou, 23.10.2008
Diagnostika a liečba nádorov veľkých slinných žliaz
Kavečanský V.
71. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 10.-12. 9. 2008, Olomouc
Nezhubné nádory štítnej žľazy
Kavečanský V., Džunková N. Vasilková L., Hrisenko I., Koman A.
Prezentované na 55. kongrese SSO v Trebišove 4.-6. septembra 2008.
Nezhubné nádory veľkých slinných žliaz
Kavečanský V.
Prezentované na 55. kongrese SSO v Trebišove 4.-6. septembra 2008.
Invertovaný papilóm nosa a prinosových dutín – kazuistiky.
Džunková N., Kavečanský V., Stecová D.
Prezentované na 55. kongrese SSO v Trebišove 4.-6. septembra 2008.
Priama autofluorescenčná endoskopia v manažmente dysplastických lézii hrtana.
Kavečanský V., Čavarga I., Feciskanin P., Bohuš P.
Prezentované na 55. kongrese SSO v Trebišove 4.-6. septembra 2008.
Direct autofluorescence endoscopy in management of precancerous and cancerous laryngeal lesions
Kavečanský V., Čavarga I., Feciskanin P., Baumohlová H., Bohuš P.
7th International Conference on Head and Neck Cancer, San Francisco, California, USA,19.-23.júla 2008
Nádory hlavy a krku, ich výskyt a liečebné výsledky podľa Národného onkologického registra SR
Kavečanský V.
XI. Neuschlove dni, Martinské hole, 15.-16. mája 2008
Metastases of head and neck skin malignant tumours in great salivary glands
Kavečanský V., Hriseňko I.
3rd European conference on head and neck oncology, 8.-10.mája 2008, Zagreb, Chorvátsko
Hlboká krčná infekcia u pacienta po strumektómii
Stecová D., Kavečanský V., Džunková N.
36. Reimanove dni, 10.-11. apríla 2008, Prešov
Triplex karcinóm v ORL oblasti – kazuistika
Feciskanin P., Džunková N., Kavečanský V.
36. Reimanove dni, 10.-11. apríla 2008, Prešov
Chirurgická liečba sialorhoe
Koman A., Hradská A., Kavečanský V.
Kongres vojenských otolaryngológov, 18.-20. októbra 2007, Tatranské Zruby
Stenózy trachey a subglotis
Kavečanský V., Koman A., Hradská A.
Kongres vojenských otolaryngológov, 18.-20. októbra 2007, Tatranské Zruby
Hlboké krčné infekcie detí
Koman A., Hradská A., Kavečanský V.
Kongres vojenských otolaryngológov, 18.-20. októbra 2007, Tatranské Zruby
Súčasné možnosti rehabilitácie hlasu po laryngektómii
Kavečanský V., Feciskanin P.
Vedecká schôdza s medzinárodnou účasťou, 21.sptembra 2007 LF UPJŠ, Košice
Rozsiahly hemangióm mäkkých tkanív hlavy a krku – kazuistika
Koman A., Kavečanský V.
8. Prešovský otolaryngologický deň a regionálny ORL seminár, 28.3.2007, Prešov
Využitie frontálneho endokraniálneho prístupu v liečbe rozsiahlych nádorov prínosových dutín so šírením sa do prednej lebečnej jamy.
Kavečanský V., Gajdoš M., Džunková N.
2. Slovensko- český otorinolaryngologický kongres, 27. – 30. júna 2007, Piešťany
Chirurgická liečba nádorov nosohltana- výsledky 2 roky po liečbe
Kavečanský V., Hrubala D., Lukáč P., Džunková N.
2. Slovensko-český otorinolaryngologický kongres, 27. – 30. júna 2007, Piešťany
Skoré a neskoré komplikácie po implantácii hlasových protéz Provox II na ORL oddelení VOÚ, a.s. v Košiciach
Kavečanský V., Feciskanin P., Palinská S., Džunková N., Stecová D.
2. Slovensko-český otorinolaryngologický kongres, 27. – 30. júna 2007, Piešťany
Transmaxilárny prístup k nádorom nasopharyngu a spodiny lebky.
Hrubala D., Kavečanský V.
16. stomatologický deň 1. 6. 2007, Košice
Nádory na krku
Kavečanský V.
Šacianske ORL poludnie 16. 5. 2007, Nemocnica Košice – Šaca, a.s.
Autofluorescencia a jej využitie v dispenzarizácii prekanceróz hrtana (kazuistika).
Kavečanský V., Čavarga I., Feciskanin P., Bohuš P., Baumohlová H.
8.Prešovský otorinolaryngologický deň a reg. seminár 28. 3. 2007, Prešov
Kompenzácia hlasu po laryngektómii
Palinská S., Feciskanin P., Kavečanský V., Buľková B., Palfyová I., Mihoková S.
Regionálny otorinolaryngologický seminár 23. 11. 2006, Košice
Chirurgická liečba chorôb veľkých slinných žliaz na ORL odd. VOÚ, a.s. Košice v období 1996-2005.
Kavečanský V. Džunková N., Stecová D., Olejárová Z., Hertelýová V.
Regionálny otorinolaryngologický seminár 23. 11. 2006 Košice
Autofluorescencia a jej využitie v dispenzarizácii prekanceróz hrtana.
Kavečanský V., Čavarga I., Feciskanin P., Bohuš P.
41. odborné shromáždení vojenských otorinolaryngologu armády ČR s celostátní, mezinárodní a meziodborovou účastí 16. – 18. listopadu 2006, Špindlerův Mlýn.
Možné komplikácie chirurgickej liečby karcinómu hrtana a ich riešenie/kazuistika).
Olejárová Z., Džunková N., Kavečanský V., Stecová D., Buľková B.
53. kongres SSO 7-9. septembra 2006, Banská Bystrica.
Kompenzácia hlasu po laryngektómii
Palinská S., Feciskanin P., Kavečanský V., Buľková B., Palfyová I., Mihoková S.
X. Neuschlove dni 19.- 20. 5. 2006, Martinské Hole
Chirurgická liečba chorôb veľkých slinných žliaz na ORL odd. VOÚ, a.s. v Košiciach v období 1996-2005
Kavečanský V., Džunková N., Stecová D., Olejárová Z., Hertelýová V.
X. Neuschlove dni 19. 5. – 20. 5. 2006, Martinské Hole
Rhinomanometria a jej praktické využitie
Stecová D., Kavečanský V., Olejárová Z., Hertelýová V.
7. Prešovský otorinolaryngologický deň a reg. ORL seminár 5. 4. 2006, Prešov
Využitie autofluorescenčnej endoskopie v diagnostike preneoplastických a neoplastických zmien orálnej sliznice
Čavarga I., Feciskanin P.,Kizek P., Jenča A., Žák V., Bohuš P., Böör A., Dudríková K., Kavečanský V., Štubňa J., Joppa P., Tkáčová R.
Kazuistiky v pneumologii 2/2005
Problém stenóz hrtana a priedušnice z pohľadu ORL oddelenia VOÚ
Kavečanský V., Feciskanin P., Hertelýová V., Džunková N., Palinská S., Olejárová Z., Čavarga I.
Regionálny seminár otorinolaryngológov s interdisciplinárnym zameraním 8. 12. 2005, Košice
Nové smery v prevencii nádorov hlavy a krku
Kavečanský V.
Košické chemoterapeutické dni 1.–3. decembra 2005 Košice
Hlasová rehabilitácia laryngektomovaných
Palinská S., Kavečanský V.
Národný kongres SSO 8-10 september 2005, Piešťany
Využitie autofluorescenčnej endoskopie v diagnostike preneoplastických a neoplastických lézií sliznice horných dýchacích ciest.
Feciskanin P., Čavarga I., Kavečanský V., Hertelýová V.
1. česko-slovenský otolaryngologický kongres.
Možnosti chirurgického riešenia nádorov nosohltana
Kavečanský V., Hrubala D., Feciskanin P. Džunková N.
68. kongres České společnosti pro otolaryngologii chirurgii hlavy a krku 16-18 júna 2005, Brno.
Interdisciplinárny prístup k liečbe rozsiahlych nádorov hlavy a krku na ORL odd. VOÚ
Kavečanský V., Džunková N., Potocká E., Dubinský P., Feciskanin P., Buľková B.
68. kongres České společnosti pro otolaryngologii chirurgii hlavy a krku 16-18 júna 2005, Brno.
Možnosti chirurgického riešenia nádorov nosohltana
Kavečanský V., Hrubala D., Feciskanin P., Džunková N.
Rinologický deň 7. 2. 2005 Banská Bystrica
Prehľad fonochirurgických výkonov realizovaných na ORL odd. VOÚ.
Palinská S., Kavečanský V., Feciskanin P.
Regionálny ORL seminár 25.ll.2004, Košice
Interdisciplinárne riešenie rozsiahlych nádorov hlavy a krku
Koman A., Kavečanský v. Hrubala D., Kačmár P., Lukáč P., Feciskanin P.
Lekársky seminár VOÚ 27.10 2004, Košice
Fonochirurgické výkony u onkolog. pacientov
Palinská S., Kavečanský V.
Betahistin v liečbe vertiga, tinnitu a porúch sluchu
Kavečanský V.
Seminár: Aktuálne otázky v ORL, Svidník, 22.9.2004
Primary surgery as treatment of choice in larynxcancer single institution experience.
Kavečanský V., Dubinský P., Vaľková Z., Stecová D., Feciskanin P., Matula P.
VI. International Conference on Head and Neck Cancer, hotel Marriott, Washington D.C. 7-11.8.2004
Výsledky liečby karcinómu hrtana na ORL oddelení.
Kavečanský V., Vaľková Z., Stecová D., Dubinský P. Feciskanin P., Matula P.
Lekársky seminár VOÚ 18.2.2004, Košice
Zriedkavé malígne nádory nosa a PND
Stecová D., Kavečanský V., Džunková N., Vaľková Z., Feciskanin P., Koman A.
Lekársky seminár VOÚ 18.2.2004, Košice
Interdisciplinárne riešenie rozsiahlych nádorov hlavy a krku
Koman A., Feciskanin P., Hrubala D., Kačmár P., Lukáč P., Kavečanský V.
Regionálny ORL seminár 27.11.2003, Košice
Nádory slinných žliaz
Kavečanský V., Mardžej J.
Regionálny ORL seminár 27.11.2003, Košice
Vzácne zhubné nádory nosa a PND
Kavečanský V., Stecová D., Vaľková Z., Džunková N.
40. zhromaždení voj. Otolaryngologu ČR, Slapy l2.-14. 11.2003
Použitie muskulokutánneho laloka m. pectoralis major na krytie hypofaryngokutánnej fistuly.
Kačmár P., Kavečanský V., Feciskanin P., Guzanin Š.
Slovenský kongres chirurgie ruky18-20.sept.2003, Štrbské Pleso
Zriedkavé malígne nádory nosa a PND
Kavečanský V. Stecová D.
L. kongres Slov. spol. pre ORL a chirurgiu hlavy a krku 8.-11.okt. 2003,Bratislava
Nádory hlavy a krku – úspešná liečba vo FNLP v Košiciach
Kavečanský V.
Revue profesionálnej sestry 6/2002
Betaserc v liečbe senzorineurálnych porúch sluchu a tinnitu
Kavečanský V.
Mestský ORL seminár, l0.10.2002, Košice
Diagnostika, liečba a dispenzarizácia pacientov s nádormi hlavy a krku
Kavečanský V., Feciskanin P.
Regionálny seminár ORL december 2002, Košice
Botulotoxín v ORL
Palinská S., Korenko V., Kavečanský V.
49. kongres Slov. spol. pre ORL a chirurg. hlavy a krku, Lučenec, 4-6.9.2002
Septorhinoplastiky v materiály ORL oddelenia
Vaľková Z., Kavečanský V., Hudáková J., Chaudhary N.
Ústavný seminár FNLP, jún 2002
FESS – funkčná endonazálna chirurgia nosa a PND
Stecová D., Vaľková Z., Kavečanský V.
Ústavný seminár FNLP, jún 2002
Príčiny a liečba nosovej nepriechodnosti
Džunková N., Kavečanský V.
Ústavný seminár FNLP, jún 2002
Otitídy v rannom detskom veku
Koman A., Sopko V., Kavečanský V., Nagyová O.
IX. kongres mladých otolaryngológov 29.-31. máj 2002, Košice
Laryngomalácia a jej liečba
Koman A., Kavečanský V.
IX. kongres mladých otolaryngológov 29.-31. 5. 2002, Košice
Správa z V. medzinárodnej konferencie o nádoroch hlavy a krku v San Francisku leto 2000.
Kavečanský V.
Neuschlove dni 2.2.2002 Martin.
Použitie botulotoxínu v laryngológii
Palinská S., Korenko V., Kavečanský V., Chaudhary N.
Regionálny ORL seminár, Košice 12.12.2001
Obojstranný paragangliom glomus caroticum u 20-ročného pacienta
Kavečanský V., Radoňák J., Stecová d., Vereb R.
Odborné shromáždení vojenských otolaryngologu České republiky s mezinár. účastí. Stachy 22-24.11.2001
Nádory slinných žliaz a ich liečba
Kavečanský V., Mardžej J., Feciskanin P.
48. kongres Slov. spoločnosti pre ORL a chirurg. hlavy a krku 5-7. 9. 2001 Trenčín
Úloha Klimicínu v ATB liečbe na ORL odd. vo FN LP v Košiciach
Stecová D., Kavečanský V., Feciskanin P.
48. kongres Slov. spoločnosti pre ORL a chirurg. hlavy a krku 5-7. 9. 2001 Trenčín
Botulotoxín v liečbe laryngeálnej dystónie.
Palinská S., Korenko V., Kavečanský V.
48. kongres Slov. spoločnosti pre ORL a chirurg. hlavy a krku 5-7. 9. 2001 Trenčín
Výsledky liečby karcinómu hrtana u pacientov liečených chirurgicky vo FN LP.
Kavečanský V. Dubinský P., Vaľková z. Palinská S. Kučinská S., Matula P.
48. kongres Slov. spoločnosti pre ORL a chirurg. hlavy a krku 5-7. 9. 2001 Trenčín
Nádory slinných žliaz a ich liečba
Kavečanský V., Mardžej J., Feciskanin P.
Kapušiansky ORL deň 6.6.2001 V. Kapušany
Výsledky liečby karcinómu hrtana u pacientov liečených chirurgicky vo FN LP.
Kavečanský V., Dubinský P., Vaľková Z., Palinská S., Kučinská S., Matula P.
Fonochirurgické výkony pri obrnách hlasiviek
Palinská S., Vaľková Z., Kavečanský V.
Vedecká schôdza SLS 26.2.2001 Košice
Chirurgická liečba chorôb štítnej žľazy
Vaľková Z. Kavečanský V., Feciskanin P.
Vedecká schôdza SLS 26.2.2001 Košice
Správa z kongresu – V. medzinárodnej konferencie o rakovine hlavy a krku konanej v dňoch29.7.-2.8.2000 v San Franciscu.
Kavečanský V.
Vedecká schôdza SLS 26.2.2001 Košice
Nádory slinných žliaz a ich liečba
Kavečanský V., Mardžej J., Feciskanin P.
Vedecká schôdza SLS 26.2.2001 Košice
Výsledky liečby karcinómu hrtana u pacientov liečených chirurgicky vo FN LP.
Kavečanský V., Dubinský P., Vaľková Z. Palinská S., Kučinská S., Matula P.
Vedecká schôdza SLS 26.2.2001 Košice
Funkčná endonazálna mikrochirurgia nosa a PND v materiály ORL odd.FN LP v rokoch l994-2000.
Vaľková Z., Stecová D. Kavečanský V.
Regionálny ORL seminár 30.11.2000, Košice
Pacienti s rázštepom pery a podnebia v ORL foniatrickej praxi.
Palinská S., Zábavníková M. Kavečanský V.
Regionálny ORL seminár 30.11.2000, Košice
Výskyt porúch sluchu u rázštepových chýb, ich liečba a spolupráca ORL s plastickou chirurgiou pri riešení deformácie nosa po rázštepovej chybe deviácie septa.
Palinská S., Vaľková Z. Kavečanský V.
XXX. seminár FN LP 22.ll.2000
Poruchy sluchu rázštepových pacientov
Palinská S., Zábavníková M., Kavečanský V.
47. kongres Slov. spoločnosti pre ORL a chirurg. hlavy a krku 6-8.9.2000 hotel Permon Podbanské
Treatment outcomes of larynx cancer primary surgery at East Slovakia reference center.
Kavečanský V., Dubinský P., Vaľková Z., Palinská S., Kučinská S., Matula P.
V. International Conference on Head and Neck Cancer San Francisco 29.7.-2.8.2000
Úloha Klimicínu v ATB liečbe na ORL odd. FN LP v Košiciach.
Kavečanský V.
Pracovná schôdza firmy LEK 13.X.2000 B. Bystrica
Betaserc v liečbe senzorineurálnych porúch sluchu a tinnitu
Kavečanský V., Palinská S.
Kongres vojenských otolaryngológov 6-7-X-2OOO Tatranské Zruby.
Výsledky liečby rakoviny hrtana vo FNLP v Košiciach v rokoch 1993-1998
Kavečanský V., Dubinský P., Kučinská S., Vaľková Z., Palinská S., Stecová D., Mardžej J.
VII. Neuschlove dni 16-17 3. 2OOO, Martin
Obojstranný paragangliom glomus caroticum u 20 ročného pacienta
Kavečanský V., Radoňák J., Stecová D., Vereb R.
VII. Neuschlove dni 16-17 3. 2OOO, Martin
Úloha Klimicínu v ATB liečbe na ORL oddelení FN LP v Košiciach.
Kavečanský V., Kučinská S.
XVIII. seminár FNLP 20.X.1999.
Skúsenosti s liečbou karcinómu hrtana na ORL odd. FN LP za posledných 5 rokov
Kavečanský v., Vaľková Z., Palinská S., Stecová D., Mardžej J., Kučinská S.
XVIII. seminár FNLP 20.X.1999.
Nové pohľady na liečbu poleptania pažeráka
Vaľková Z., Stecová D., Kavečanský V.
XVIII. seminár FNLP 20.X.1999.
Úloha Klimicínu v ATB liečbe na ORL odd. FN LP v Košiciach
Kavečanský V., Kučinská S.
6. X. l999, Trebišov
Obojstranný paragangliom glomus caroticum u nášho pacienta
Kavečanský V., Radoňák J., Stecová D., Vereb R.
46. kongres Slov. otolaryngologickej Spoločnosti 22-24.9.1999
Septorhinoplastiky na ORL oddelení FN LP v Košiciach
Vaľková Z., Kavečanský V., Hudáková J., Palfyová I., Feciskanin P.
46. kongres Slov. otolaryngologickej Spoločnosti 22-24.9.1999
Acetylcholínesterázovo – pozitívne nervové štruktúry v tonsilla palatina
Schmidtová K., Kavečanský V.
Stomatológ 2/1998 str.5-7.
Výskyt ACHE – pozitívnych nervových štruktúr v tonsilla palatina
Schmidtová K.,. Kavečanský V., Kočišová M., Kluchová D.
37. zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti 2-4.9.1997, Nitra
Inervácia tonsilla palatina u človeka
Schmidtová K., Kavečanský V., Sirotňáková M., Miklošová M.
Vedecká konferencia k 5O.výročiu založenia LF UPJŠ l4-l6. X. 1998
Kombinovaná liečba zhubných nádorov tonzíl vo FN LP v Košiciach
Kavečanský V., Vaľková Z., Dubinský P.
61. ORL sjezd s medzinárodní účastí, České Budějovice, 18-20. júna 1998
Problematika liečby malignómov nosa a prinosových dutín – kazuistiky
Stecová D., Kavečanský V., Vaľková Z., Džunková N.
Košický otolaryngologický deň a regionálny ORL seminár, UPJŠ, Košice, 27.11. 1998
Miesto neoadjuvantnej chemoterapie v liečbe karcinómu podnebnej mandle.
Mardžej.J., Vaľková Z., Kavečanský V., Palinská S. Stecová D.
Košický otolaryngologický deň a regionálny ORL seminár, UPJŠ, Košice, 27.11. 1998
Skúsenosti s liečbou karcinómu hrtana na ORL oddelení FN LP za posledných 5 rokov.
Vaľková Z., Kavečanský V., Palinská S., Stecová D., Kučinská S.
Košický otolaryngologický deň a regionálny ORL seminár, UPJŠ, Košice, 27.11. 1998
Úvod do ORL-onko problematiky
Kavečanský V.
Košický otolaryngologický deň a regionálny ORL seminár, UPJŠ, Košice, 27.11. 1998
Chirurgická liečba rakoviny hrtana
Kavečanský V. Vaľková Z., Džunková N., Stecová D., Palinská S.
VI. Neuschlove dni, Martin, 19.-20. marca 1998
Zhubné nádory podnebných mandlí a ich liečba
Kavečanský V., Vaľková Z., Palinská S., Stecová D., Džunková N. Mardžej J.
VI. Neuschlove dni, Martin, 19.-20. marca 1998
Zhubné nádory v ORL oblasti a ich liečba
Kavečanský V.
V. seminár FN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice, 2. 1. 1998
Endoskopická chirurgia nosa a PND na ORL oddelení FN L. Pasteura v Košiciach
Vaľková Z., Kavečanský V., Veme I., Stecová D.
44. Kongres SSO, Bojnice 30.9.- 3.10. 1997
Nejednotnosť názorov na riešenie poleptania pažeráka a neskoré následky.
Vaľková Z., Džunková ., Kavečanský V., Stecová D., Palinská S.
44. Kongres SSO, Bojnice 30.9.- 3.10. 1997
Endoskopia nosa a nové možnosti v diagnostike a dispenzarizácii pacientov s chorobami nosa
Kavečanský V., Veme I., Vaľková Z., Stecová D., Džunková N.
44. Kongres SSO, Bojnice 30.9.- 3.10. 1997
Endoskopická sfenoidectomia
Veme I., Vaľková Z., Kavečanský V.
44. Kongres SSO, Bojnice 30.9.- 3.10. 1997
Endoskopická arytenoidektómia
Palinská S., Kavečanský V.
44. Kongres SSO, Bojnice 30.9.- 3.10. 1997
Intestinal –Type sinonasal adenocarcinoma; a sporadic case.
Böör A., Jurkovič I., Dudríková K., Kavečanský V., Friedmann I.
The Journal of Laryngology and Otology, August 1996, Vol.110, pp. 805-810
Rare malignant paranasal tumors concerning both their histology and/ or treatment.
Kavečanský V., Drahovská I., Böör A., Jurkovič I., Jutka K., Vaľková Z.
4th International Conference on Head and Neck Cancer, Sheraton Centre, Toronto, Canada, 28.7.- 1.8. 1996
Wobenzym a jeho využitie pri onkologických ochorenia v ORL oblasti
Kavečanský V.
IV. seminár systémovej enzymoterapie, Praha-Průhonice, 27.1.1996
Malígny melanóm slzného kanála – kazuistika
Vaľková Z.., Kavečanský V., Palinská S.
42. Kongres SSO, Tále, 2.-4. októbra 1996
Funkčná endonazálna endoskopická chirurgia
Veme I., Kavečanský V., Vaľková Z.
42. Kongres SSO, Tále, 2.-4. októbra 1996
Nádory priušných slinných žliaz a ich vzťah k parafaryngeálnemu priestoru.
Kavečanský V., Vaľková Z., Stecová D., Jutka K.
42. Kongres SSO, Tále, 2.-4. októbra 1996
Porovnanie tympanometrických vyšetrení pred a po adenotómii
Palinská S., Kavečanský V.
Kongres detskej otolaryngológie, Bratislava 7.-9. júna 1995
Chirurgická liečba zhubných nádorov ORL oblasti
Kavečanský V., Stecová D., Vaľková Z.
Košický otolaryngologický seminár, FN L. Pasteura, Rastislavova 43, 9. marca 1995
Nádory slinných žliaz a ich chirurgická liečba
Vaľková Z., Kavečanský V.
Košický otolaryngologický seminár, FN L. Pasteura, Rastislavova 43, 9. marca 1995
Porovnanie výsledkov tympanometrických vyšetrení pred a po adenotómii
Palinská S, Kavečanský V.
Košický otolaryngologický seminár, FN L. Pasteura, Rastislavova 43, 9. marca 1995
Objektivizácia neskorých výsledkov operácií prinosových dutín pomocou CT
Kavečanský V., Stecová D., Gál P.
42. Kongres SSO, Zemplínska Šírava, 20.-22. septembra 1995
Počítačová tomografia a jej miesto v diagnostike chorôb ORL oblasti
Vaľková Z., Kavečanský V.
42. Kongres SSO, Zemplínska Šírava, 20.-22. septembra 1995
Staphylococcical Antigen in the Treatment of Chronic Otitis Externa
Kavečanský V.
Choroby hlavy a krku r.1994 č 3-4, str. 33-34, ročník 3.
Antrostómia cez stredný nosový priechod a jej miesto v endoskopickej chirurgii nosa.
Kavečanský V.
41. Kongres SSO a 5. zjazd mladých otolaryngológov, Rajecké Teplice, 5.- 8. 10. 1994
Incidencia zhubných nádorov ORL oblasti v korelácii so znečistením ovzdušia vo východoslovenskom regióne
Kavečanský V.
Vedecká práca k nadstavbovej atestácii z klinickej onkológie, Bratislava, apríl 1994
Epidemiológia malignómov v korelácii s ekológiou vo východoslovenskom regióne.
Gál P., Kavečanský V., Slavská E., Murárová M., Gumanová Z.
Zjazd ORL spoločnosti ČSFR, Praha, september 1991.
Antrostómia cez stredný nosový priechod a jej miesto v endoskopickej chirurgii nosa a prinosových dutín.
Kavečanský V.
Spolok lekárov, Košice, máj 1991
Antrostomy through the middle nasal meatus
Kavečanský V., Molčan M., Slavská E., Džunková N.
VII. Dunajské sympózium, Budapešť, august–september 1990
Naše skúsenosti s antrostómiou cez stredný nosový priechod
Kavečanský V., Slavská E., Džunková N.
III. Kongres mladých otolaryngológov, Jasná pod Chopkom, 2.-4. máj 1990
Správa zo 16. svetového kongresu ORL a chirurgie hlavy a krku konanom v Madride 10.-15. septembra 1989
Kavečanský V.
Krajský seminár ORL spoločnosti, Košice, december 1989
Imunomodulačná a antibiotická liečba chronických stafylokokových infekcií v ORL oblasti.
Kavečanský V., Gál P., Džunková N., Slavská E.
36. kongres ORL spoločnosti ČSFR, Luhačovice, september 1988
Naše skúsenosti s krátkodobým profylaktickým podávaním antibiotík pred a počas operácii v ORL
Gál P., Jonáš P., Vaľková Z., Molčan M., Kavečanský V.
36. kongres ORL spoločnosti ČSFR, Luhačovice, september 1988
Chronický zápal vonkajších zvukovodov II. Časť
Kavečanský V.
Východoslovenské noviny 26.2.1988
Chronický zápal vonkajších zvukovodov I. časť
Kavečanský V.
Východoslovenské noviny 7.1.1988
Naše skúsenosti s liečbou chronických zápalov kože vonkajších zvukovodov
Kavečanský V.
Krajský seminár ORL spoločnosti, Košice, november 1986

Kontakt

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV JE BEZ POPLATKU.

Telefón: 055-622 31 12

Telefón: 055-622 31 12

Urgentná konzultácia: +421 904 641 039

Email: info@mudrvojtechkavecansky.sk